Escola 2.0

La tecnologia és una evidència que forma part del nostre dia a dia i també de l’educació.  Aleshores la nostra escola  aposta per integrar, progressivament, la tecnologia de manera natural en el currículum i a les programacions d’aula, amb la voluntat de potenciar les habilitats pròpies dels segle XXI, com saber treballar amb eines col.laboratives, utilitzar eines del núvol o aprendre a cercar continguts multimèdia que donin suport a l’aprenentatge.
Treballem les eines G Suite for Education, que permeten desenvolupar actituds de col·laboració, respecte i cooperació, habilitats i capacitats per a buscar, seleccionar, interpretar, crear … informació, per tal de desenvolupar totes les competències i, que inclouen funcions de seguretat fonamentals dissenyades  específicament per a mantenir la informació segura i sota el control del propi centre.
einesComptem amb l’ajuda dues aules informàtica, dues aules mòbils de portàtils, una aula mòbil de Chromebooks i pissarres digitals interactives a totes les aules de primària.Reafirmem la relació escola-família amb l’ús de mitjans que faciliten la comunicació i la informació, com el correu electrònic i piulapp, així com també mantenim la Web actualitzada setmanalment.

img_20161025_112314 img_20161025_112304