Impuls a la lectura

Augmentar els hàbits lectors i la competència lectora, és un dels objectius importants de la nostra escola. Potenciem la lectura sistemàtica en totes les àrees i matèries del currículum al llarg de tota l’educació  per augmentar la competència comunicativa lingüística i el desenvolupament de l’hàbit lector dels nostres infants, tenint present que la competència lectora és a la base de molts dels aprenentatges i un requisit per participar amb èxit en bona part dels àmbits de la vida.
img_5984 img_4989