Ambients d’Aprenentatge

Educació activa, viva, emocional i creativa

Ambients d’aprenentatge una nova manera d’ensenyar i aprendre
Entenem un ambient d’aprenentatge com l’atmosfera dissenyada o creada amb la finalitat de garantir l’aprenentatge a partir de l’acció del propi infant, on l’alumne és el protagonista i constructor del seu aprenentatge.

Transfomem les aules en diferents espais per facilitar que l’aprenentatge surgeixi espontàniament.