Espais

Espais de joc generadors d’aprenentatges

“… És necessari organitzar dels del primer moment un espai i una cultura de l’espai que afavoreixi tots els processos de comunicació de l’infant; l’educació és un edeveniment fet d’interaccions complexes moltes de les quals es produeixen si l’espai hi participa”

Loris Malaguzzi (pedagog italilà- Reggio Emilia)

Concençuts que l’espai físic és determinant per aconseguir molts dels objectius educatius, ja que quan aquest  genera benestar facilita que s’hi produeixi aprenentatge.

Al pati d’Ed. Infantil de la nostra escola  disposem d’espais que ofereixen una diversitat d’estímuls sensorials, amb l’objectiu que cada nena i cada nen hi pugui sintonitzar segons les seves característiques de recepció individual.

La cuineta, l’espai de música, el sorral, l’hort, els vehicles, les construccions, els d’equilibris,… tots ells uns espais que estimulen les vivències.