Treball per Projectes

“Un aprenentatge autèntic”

Tot el que passa a la vida real, tot el que és autèntic, no està fragmentat, sinó que és únic i global. Treballar per projectes un nombre de nou hores setmanals,  ens permet viure una mica més l’escola com un projecte de vida i així afavorir que l’aprenentatge escolar sigui útil perquè les nostres nenes i els nens esdevinguin ciutadans i ciutadanes crítics, amb opinió pròpia, autònoms i que siguin capaços de resoldre els nous reptes en cooperació amb els altres.