Dinàmica de grups

Pels infants conviure amb harmonia amb el grup és part de l’èxit curricular i personal. Per afavorir la bona dinàmica de classe és molt necessari que cadascun de nosaltres, professionals de l’educació coneguem molt bé el nostre grup. Objectiu que va implícit amb la nostra tasca.

Conèixer la xarxa de relacions grupals és una tasca molt difícil. Són moltes les situacions subtils que no es poden observar a simple vista, o difícilment estan al marge de la subjectivitat.
grode

És per això que la nostra escola treballa conjuntament amb la Ma Jesús Comellas, Mestra, doctora en psicologia, emèrita de Ciències de l’Educació, amb la Plataforma de Generació de Sociogrames, GRODE,  per així poder intervenir pedagògicament amb la millora de la dinàmica dels nostres grups.