Sortides

Les experiències que viuen els nens fora de l’aula tenen tanta importància com les classes. Tant les sortides escolars d’un dia, com les colònies  sempre tenen un objectiu pedagògic. Les vinculem al currículum, potencien la bona dinàmica de grup.

Clica el carrusel per fer-ne una visita:

Sortides curs 2018/2019