Psicomotricitat reeducativa

La psicomotricitat reeducativa treballa per millorar les dificultats o alteracions que el nen o nena presenta en els seu desenvolupament psicomotriu com poden ser: problemes d’atenció i hiperactivitat, alteracions tònic-emocionals, dificultats de gestionar l’angoixa i estats anímics, problemes relacionals, alteracions de la lateralitat, desorientació espai-temps,…

En tots aquest casos cal acompanyar-los des d’una estimulació sensorial adequada a les possibilitats i necessitats. A través del moviment corporal conscient es busca la manera d’aconseguir l’equilibri entre el motor, el sensorial, psíquic i l’afectiu dels nenes i coixinsnenes. S’aplica a nens amb trastorns psicomotors que presenten tant retard en el seu desenvolupament com dificultat d’adquisició de les habilitats psicomotrius. Pretén que el nen arribi a la comunicació, a l’adquisició del nivell simbòlic i als aprenentatges instrumentals.

Les sessions de psicomotricitat reeducativa van adreçades alumnes  d’Educació Infantil i Cicle Inicial. És una activitat que porten a terme les dues mestres psicomotristes del centre i dins l’horari lectiu.

img_7287 img_6994 img_6993