Espais d’aprenentatge

El treball mitjançant els espais consisteix en una manera diferent d’organitzar l’alumnat, l’espai físic i els materials per tal de propiciar i construir un lloc d’aprenentatge lliure on experimentar, investigar i aprendre. Un lloc en què els rols tradicionals de mestres i alumnes es transformen per promoure un aprenentatge, el més autònom possible. Un altre element característic d’aquest moment, són les relacions que s’estableixen entre nenes i nens de diferents edats; a partir de les quals s’afavoreix la interrelació, però també es possibilita  l’aprenentatge horitzontal, el treball cooperatiu, el treball en petit grup, es dóna solidesa als coneixements que es tenen, s’aprenen de nous, etc.

En les sessions d’espais l’alumne esdevé el veritable protagonista, escollint les propostes segons els seus interessos i motivacions i gaudint de temps i llibertat per construir el seu propi aprenentatge. Aquesta organització permet atendre els diferents ritmes d’aprenentatge i els interessos de l’alumnat, sempre a partir del joc, l’exploració, la descoberta i la creativitat.

Darrera de cada espai hi ha pensats uns continguts curriculars que l’alumne ha de construir a partir del joc, la relació amb els iguals i l’acompanyament de l’adult. Aquest adult guia l’aprenentatge fent preguntes i suggeriments que ajuden a estirar del creixement individual i col·lectiu. Els espais són vius, van creixent amb les aportacions dels nens i nenes. Es tracta de fomentar una pràctica pedagògica de múltiples llenguatges, de construcció conjunta, de relacions i de diàleg, que valori la cooperació i alhora, la confrontació, que aculli el dubte i la sorpresa tant com la investigació científica. L’espai serà el lloc per a l’imprevist, l’aventura i el joc.

Aprendre ara més que mai no és un acte individual. Aprendre és una activitat cooperativa i comunicativa, en la qual els infants construeixen el significat del món.

OBJECTIUS DELS ESPAIS:

  • Afavorir les relacions socials i de convivència entre els alumnes
  • Desenvolupar els hàbits socials; compartir espais, materials, posar-se d’acord els uns amb els altres, establir normes
  • Aprendre dels companys/es, no només de l’adult.
  • Oferir als infants un espai on poder investigar, observar, manipular…de manera constant i lliure sistemàticament.
  • Expressar els seus sentiments, emocions i sensacions  lliurement.
  • Respectar a les persones i els materials.
  • Desenvolupar els aprenentatges curriculars i no curriculars.

ORGANITZACIÓ DELS ESPAIS:

  • P3 dues sessions a la setmana de 1,5 hores
  • P4 i P5 tres sessions a la setmana de 1,5 hores
  • Cicle Inicial, Mitjà i Superior una sessió a la setmana de 1,5 hores.