Consell escolar

El Consell Escolar és un punt de trobada dels diferents membres de la comunitat educativa. S’aprofita l’espai per compartir informacions, fer possibles demandes i consensuar decisions que afecten a tota l’escola.

La composició del Consell Escolar del centre durant el curs 2018-2019 és:

  • Presidenta: Joana Lara
  • Cap d’estudis: Carles Farrero 
  • Secretària: Elisabet Busquet
  • Representant Ajuntament: Gemma Castellví
  • Representant Ampa: Jordi Cea
  • Sector pares: Laia Esteban, Helena Hernández, Robert Llorens, Natàlia Molner i Jordi Pajuelo.
  • Sector mestres: Montserrat Carulla, Maite de Grandi, Cristina I., Xavier Lloret, Eva Mas i Nacho Rico.
  • Sector personal d’administració i serveis: Mónica Ramos