Consell escolar

El Consell Escolar és un punt de trobada dels diferents membres de la comunitat educativa. S’aprofita l’espai per compartir informacions, fer possibles demandes i consensuar decisions que afecten a tota l’escola.

La composició del Consell Escolar del centre durant el curs 2020-2021 és:

  • Presidenta: Joana Lara
  • Cap d’estudis: Carles Farrero 
  • Secretària: Elisabet Busquet
  • Representant Ajuntament: Pilar Guzman
  • Representant Ampa: Ester Parera
  • Sector pares: Robert Llorens, Natàlia Molner, Laia Esteban, Marta Comerma i Marta Rosichs.
  • Sector mestres: Eva Mas, Olga Masvidal, Sandra Rojo, Àfrica Figueras i Miquel Sánchez.
  • Sector personal d’administració i serveis: Isabel Rovelló