Trets d’identitat

La nostra comunitat educativa està formada per alumnes, pares i mestres en una relació dinàmica, rica i harmònica que propicia la tasca educativa.

El treball conjunt ens ha portat a la construcció d’una línia coherent, que s’enmarca en la qualitat pedagògica, la innovació metodològica, l’atenció a la diversitat, la cura de l’entorn i el respecte pels valors humans.

Arrelada i oberta
Aprenem descobrint i participant en tot allò que ens envolta, coneixent la nostra identitat més propera, per respectar-la i estimar-la, però obrim progressivament aquest conixement a d’altres realitats, a diferents maneres de fer, de sentir i de viure com a font d’enriquiment per a tots.

Acollidora i integradora
Perquè amb la convivència diària de persones diferents que treballem en l’equip, hem consolidat un estil on tothom hi té cabuda, on la forma de decisió és es diàleg i el consens i on tots, nens i nenes, pares i mares i mestres ens hi sentim com a casa.

Constant i innovadora
Creiem en l’exigència i el compromís d’esforç en el treball, ens agrada la feina del dia a dia, ben feta i sense artificis, amb desig de renovació pedagògica i amb la incorporació continuada dels nous recursos i les noves tecnologies.