Projecte GEP: Generació Plurilíngüe

El curs 2019-2020 entrem a formar part del projecte d’innovació pedagògica GEP (Generació Plurilíngüe) que promou l’increment del temps d’exposició de l’alumnat a les llengües estrangeres curriculars i també acompanya els centres educatius en el procés de desplegament i consolidació d’un projecte lingüístic plurilingüe propi. La durada del programa per als centres que hi participen és de tres cursos escolars.