Scratch

Els alumnes de cicle superior fem programació amb SCRATCH. En aquest espai trobareu un curs basat en materials modulars dirigits a l’alumnat de Cicle Superior de Primària. Cada mòdul correspon a un repte a solucionar a l’aula. Els mòduls tenen una estructura seqüencial, de forma que la seva complexitat es va incrementant.

L’objectiu que perseguim treballant amb l’scratch és introduir la programació i fomentar el pensament computacional i l’assoliment de les competències digitals.