Educació Infantil

Algunes de les propostes/activitats es poden veure afectades temporalment o cancel·lades per la situació actual amb la Covid-19.

Partim sempre del joc com a mitjà imprescindible per a l’aprenentatge. A Educació Infantil donem molta importància a:

 • Ens basem en la participació dels alumnes; els infants són protagonistes dels seus aprenentatges. La presa de decisions sobre aquests es realitza a partir de les seves aportacions.
 • Creiem en la necessitat d’una estreta relació família-escola. Volem una escola oberta a les famílies on la confiança recíproca sigui l’eix que faci girar el motor del nostre dia a dia.
 • Treballem per Espais d’Aprenentatge intercicle, barrejant infants dels tres cursos, en diferents moments de la setmana. Vehiculem cada Espai a un àmbit concret i, dins d’ell, oferim diferents propostes per les que els infants es podran moure lliurement: matemàtica manipulativa, plàstica, música i moviment, joc simbòlic, experimentació, espais foscos amb taules de llum i diverses propostes…mil possibilitats per a potenciar les intel·ligències múltiples des del respecte a les individualitats de cada infant i mitjançant el treball cooperatiu.
 • Realitzem, com a mínim, un projecte de treball cada curs, sempre lliure i triat pels infants a partir dels seus interessos.
 • Potenciem l’autonomia de cada nen i nena, creiem en les possibilitats dels infants i que, sentint-se recolzats i acompanyats podran mica en mica assolir petites fites cap a la seva autonomia.
 • Treballem la psicomotricitat amb la pràctica motriu Aucouturier, afavorint el plaer de pensar i de crear, tot mitjançant l’experimentació i expressió amb el propi cos.
 • Defensem la necessitat de respectar els ritmes i necessitats de cada infant.
 • Prenem compromís com a escola verda des de p3 (reducció d’embolcalls, apadrinament d’arbres, aula del bosc, Setmana Mediambiental…)
 • Realitzem sortides els tres cursos i colònies a P4 i P5.
 • Treballem l’anglès en situació lúdica, amb converses quotidianes, contes, jocs, etc…
 • Assistim setmanalment dins de l’horari escolar a la piscina municipal. Els infants es familiaritzen amb el medi aquàtic com a continuació de les activitats psicomotrius que es duen a terme a l’escola.

Visiteu el nostre bloc: