Sortides i Colònies

En les reunions d’inici de curs es lliurarà el pla de sortides i colònies previst per a cada nivell.

Durant aquest curs, el pagament de les sortides i colònies es continuarà fent a través de domiciliació bancària per tal d’evitar el cost de les comissions bancàries i també per evitar-vos desplaçaments a les caixes o bancs.

Cada trimestre us arribarà la relació de sortides programades i les dates previstes de cobrament.

L’AMPA disposa s’un compte solidari per poder ajudar a aquelles famílies que per motius econòmics no podrien fer front a les despeses de les sortides i colònies escolars. Les aportacions són sempre voluntàries i anònimes i les podeu realitzar en qualsevol moment del curs al compte:

ES58 0081 0023 35 0001611863