Xarxa de Competències Bàsiques

El curs 2017-2018 entrem a formar part de la Xarxa de Competències Bàsiques, una xarxa formada per un equip de docents que desenvolupen el treball per competències als seus centres, elaboren instruments de suport per orientar els processos de reflexió i la gestió del currículum per competències bàsiques i comparteixen processos d’autoavaluació.