Història

La nostra escola es va construir l’any 1975 a la zona alta de la vila de Molins de Rei, al peu de la Serra de Collserola, sota el Castell Ciuró. S’inaugurà oficialment el dia 2 d’abril de 1976 amb el nom de C.P. Ramón y Cajal.

Es va crear en un moment històric de grans canvis. Va néixer amb l’arribada de la democràcia, la incorporació massiva de la dona al món del treball, el creixement de la natalitat, l’assentament dels moviments migratoris, l’aplicació de l’EGB, la incorporació de les noves tecnologies, l’inici dels programes de normalització lingüística, la crisi econòmica dels 70 i la posterior arribada de la societat del benestar i el consum,…

Bicis Fi de curs del 1980 Edifici conserge

Des del primer moment, la història de l’escola ha estat estretament lligada a la de l’escola pública catalana amb una evolució constant de la qualitat i la innovació pedagògiques i amb la incorporació progressiva de tot tipus de recursos: humans, didàctics i tècnics.

El curs 1996-97 es va implantar la Primària de dins de la reforma LOGSE , que va  coincidir amb el 20è aniversari del centre. L’escola, davant d’aquest nou repte, va fer un esforç d’adaptació a la nova realitat. Una manifestació d’aquesta voluntat va ser el canvi de denominació del centre per donar-li un nom més proper a la realitat dels nostres alumnes: CEIP Castell Ciuró.

En aquell moment el centre es va consolidar com escola d’una línia amb la nova estructura educativa d’educació infantil i primària, amb alumnes de 3 a 12 anys.

Dins de l’evolució constant al llarg del temps, des de fa uns anys, l’equip de mestres i tota la comunitat educativa en general, hem anat fent una aposta clara i decidida perquè l’educació mediambiental esdevingui un dels trets d’identitat del Centre.

L’abril de 2006, coincidint amb la celebració del 30è aniversari de l’escola, i amb l’acreditació de l’escola com a Escola Verda, es va inaugurar un nou projecte mediambiental: La recreació d’un bosc mediterrani propi de la serra de Collserola, que va transformar un pati de grava en un petit bosc amb arbres i sotabosc mediterranis.  En reconeixement per aquesta tasca, al juny de 2006, l’escola va obtenir el premi Residu Mínim  de la Generalitat, en la categoria de centres educatius, i al mes del novembre,  el distintiu d’Escola Verda i el premi “Proyecto bosk”, atorgat pel Ministerio del Medioambiente de Madrid.

Amb la intenció de tenir en compte el plurilingüisme i la dimensió europea, entre els anys 2008 i 2010 vam participar al projecte europeu Comenius “Caring for our world”, amb 4 escoles europees de diferents països, que va ser molt enriquidor i entusiasmador i va fer que la llengua anglesa s’utilitzés funcionalment.

El treball conjunt de tota la comunitat educativa ens ha portat progressivament a la consolidació d’un projecte educatiu coherent, que s’emmarca en la qualitat pedagògica, la innovació metodològica, l’atenció a la diversitat i el respecte per l’entorn social i natural .

Durant els últims anys hem anat incorporant diferents reptes educatius que, d’acord amb els trets d’identitat que declara el nostre Projecte Educatiu de Centre, responen a l’actitud permanent de treballar per situar-nos al capdavant de les noves tendències educatives i continuem dissenyant projectes de futur, per aconseguir que la nostra sigui una escola pública de qualitat.

El curs 2015-2016 vam celebrar el 40è aniversari de l’escola ampliant el nostre bosc amb la creació d’una bassa d’amfibis i un camí geològic.

image