KEEP GOING! (Projecte GEP)

QUÈ ÉS?

El Grup d’Experimentació per al Plurilingüisme (GEP) és un projecte que ofereix orientacions, assessorament i formació als centres que hi participen, amb l’objecte que incorporin i sistematitzin estratègies de treball integrat de continguts i llengua estrangera, per incrementar el grau d’exposició dels alumnes a la llengua estrangera i per introduir pràctiques amb metodologia AICLE (Aprenentatge integrat de Continguts i Llengües Estrangeres).

PER QUÈ AQUEST PROJECTE?

Amb aquest model d’ensenyament plurilingüe volem millorar la competència lingüística i comunicativa del nostre alumnat i augmentar el temps d’ús de la llengua anglesa en el currículum. La finalitat d’aquest projecte és millorar la competència en llengües estrangeres de l’alumnat, afavorint el seu creixement acadèmic i posterior inserció laboral, i capacitant-lo per interactuar amb el món en diverses llengües i de manera crítica.

COM HO APLIQUEM?

La nostra àrea prioritària és l’Educació Física i dediquem totes les sessions setmanals a fer l’Educació Física en anglès a 5è i 6è. El Projecte de plurilingüisme contempla una àrea complementària i, això significa, que des de l’àrea de matemàtiques els grups de Educació Primària (de 1r a i 6è) faran un o dos reptes cooperatius de matemàtiques en anglès. També es realitzen dos dels ambients d’aprenentatge d’Educació Infantil en llengua anglesa. A més, dins d’algunes activitats interdisciplinars (Tallers de Castanyada, Concert d’Hivern, Gimcana de Jornades Esportives…) , que es porten a terme als diferents cicles, treballem continguts puntuals en llengua anglesa.

Img_7136 bis board

 

Visiteu el blog del Projecte KEEP GOING! (GEP)