Menjador escolar

El servei de menjador compta amb cuina pròpia des del seu origen. Està gestionat directament, i de forma voluntària, per les pròpies famílies usuàries a través de l’AMPA de l’escola amb el vist i plau anual del Consell Escolar.

En el PFAM, Pla de Funcionament Anual del Menjador, es detalla la definició i l’organització del servei. Es revisa i s’aprova anualment pel Consell Escolar i el trobareu al web de l’AMPA.menjador

La cuina està gestionada per 9 Natural Cuina. La dietista col·legiada de l’empresa proposa els menús i després la tècnica de Salut i Benestar de l’ajuntament els revisa i els aprova definitivament, tenint en compte criteris d’estacionalitat dels aliments i estils de cocció i la màxima qualitat dels ingredients.

Els menús s’elaboren amb peix de primera qualitat, amb productes d’origen ecològic (arròs, llegums, pasta, una fruita a la setmana i vedella o porc, un cop al mes) i amb verdura fresca amb certificació ecològica.

El Coordinador del servei de menjador i de l’equip de monitors/es és el Sergio. Ell atén presencialment de dilluns a divendres de 9:00 a 10:00h. També podeu contactar per telèfon o WhatsApp al 610 147 306 o per correu electrònic paucasals.imalleure@gmail.com.

L’administrativa del servei de menjador és la Margarita Gallardo. La podeu trobar de 9h a 12h al despatx del menjador. També es pot contactar per telèfon o WhatsApp al 660 261 607.

Durant l’horari de migdia hi ha un equip de monitors i monitores que tenen cura dels hàbits d’higiene i de comportament al menjador i que, després de dinar, dinamitzen activitats diverses adequades a cada nivell (els nens i nenes de 3 i 4 anys fan la migdiada).

També disposen d’un blog on podreu trobar informació i fotos dels vostres infants durant l’espai del menjador: Blog “El menjador del Pau i la Paula”.

L’equip de monitors i monitores pertanyen a l’empresa Imalleure, SL.

El preu del servei de menjador és:

  • Servei fix: 6,20 €/dia.
  • Servei discontinu (menys de 3 dies setmanals): 6,60 €/dia.
  • Els Serveis Socials de l’Ajuntament i el Consell Comarcal ofereixen ajuts de menjador anualment.
  • Els rebuts del menjador es passaran a mes vençut de l’1 i el 5 de cada mes.

Per donar-se de baixa cal comunicar-ho a administració amb la màxima antelació possible i omplir el full de baixa.

Descomptes en l’ús del servei: malalties, sortides, colònies…

Es descomptarà la meitat del preu/dia del menjador en els següents casos:

   • Si la família avisa en el mateix dia la no necessitat del servei (per malaltia o altres causes): de 9:00h a 10:00h del matí, de manera personal a la coordinadora del menjador, o bé trucant al telèfon del menjador (610 147 306 o WhatsApp), o abans de les 9:30h del matí per correu electrònic (ampa@ceippaucasals.net). Si no avisa se li cobrarà el dia igualment encara que no hagi fet ús del servei.

Es descomptarà el dia sencer del menjador en els següents casos:

   • A partir del 2n dia de malaltia i si ha avisat amb més antelació del mateix dia.
   • Per a casos excepcionals de baixes llargues que es poden avisar amb temps, les famílies s’han de dirigir a l’administració per estudiar el cas.
   • Per sortides de tot el dia o colònies.

Comunicació famílies menjador

Les famílies que necessiten un ús puntual o una dieta especial ho poden comunicar el mateix dia de 9:00h a 10:00h del matí, de manera personal a la coordinadora del menjador, o bé trucant al telèfon del menjador (610 147 306 o WhatsApp), o abans de les 9:30h del matí per correu electrònic.
Per comunicar la no assistència d’un infant al servei per malaltia i/o altres situacions puntuals, caldrà comunicar-ho el dia d’inici de la baixa i el dia d’incorporació un altre cop al servei.
Per donar-se de baixa cal comunicar-ho a administració amb la màxima antelació possible i omplir el full de baixa.
Per a més informació, consulteu el PFAM.