Menjador escolar

El servei de menjador compta amb cuina pròpia des del seu origen. Està gestionat directament, i de forma voluntària, per les pròpies famílies a través de l’AFA de l’escola amb el vist i plau anual del Consell Escolar.

En el PFAM, Pla de Funcionament Anual del Menjador, es detalla la definició i l’organització del servei. Es revisa i s’aprova anualment pel Consell Escolar i el trobareu al web de l’AFA.menjador

La cuina està gestionada per Hostesa. La dietista col·legiada de l’empresa proposa els menús i després la tècnica de Salut i Benestar de l’ajuntament els revisa i els aprova definitivament, tenint en compte criteris d’estacionalitat dels aliments i estils de cocció i la màxima qualitat dels ingredients.

Els menús s’elaboren amb peix congelat (protocol Anisakis), amb productes d’origen ecològic (arròs, llegums, pasta, una fruita a la setmana i vedella o porc, un cop al mes) i amb verdura fresca amb certificació ecològica.

El Coordinador del servei de menjador i de l’equip de monitors/es és el Sergio. Ell atén presencialment de dilluns a divendres de 9:00 a 10:00h, amb cita prèvia trucant o per correu electrònic. Podeu contactar per telèfon o WhatsApp al 610 147 306 o per correu electrònic: paucasals.imalleure@gmail.com.

L’administrativa del servei de menjador és la Margarita Gallardo. La podeu trobar de 9:00 a 13:00h al despatx del menjador, amb cita prèvia trucant o per correu electrònic. Podeu contactar per telèfon o WhatsApp al 660 261 607 o per correu electrònic: ampa@ceippaucasals.net.

Durant l’horari de migdia hi ha un equip de monitors i monitores que tenen cura dels hàbits d’higiene i de comportament al menjador i que, després de dinar, dinamitzen activitats diverses adequades a cada nivell (els nens i nenes de 3 anys fan la migdiada).

També disposen d’un blog on podreu trobar informació i fotos dels vostres infants durant l’espai del menjador: Blog “El menjador del Pau i la Paula”.

L’equip de monitors i monitores pertanyen a l’empresa Imalleure, SL.

El preu del servei de menjador és:

  • Servei fix: 6,20 €/dia.
  • Servei discontinu (menys de 3 dies setmanals): 6,60 €/dia.
  • Els Serveis Socials de l’Ajuntament i el Consell Comarcal ofereixen ajuts de menjador anualment.
  • Els rebuts del menjador es passaran a mes vençut de l’1 i el 5 de cada mes.

Per donar-se de baixa cal comunicar-ho a administració amb la màxima antelació possible i omplir el full de baixa.

Descomptes en les absències al servei de menjador: malalties, sortides, colònies…

Es descomptarà la meitat del preu/dia del menjador en els següents casos:

   • Si la família avisa en el mateix dia la no necessitat del servei, de 9:00h a 10:00h del matí, a la. En cas de no avisar es cobraria el dia sencer.

Es descomptarà el preu sencer del menjador en els següents casos:

   • A partir del 2n dia de malaltia.
   • Per sortides de tot el dia o colònies.
   • Aquest curs, per la situació excepcional de pandèmia, també es descomptarà el preu sencer del menjador en els següents casos:
       • En cas de confinament sencer d’un grup estable (grup classe).
       • En cas de confinament individual de l’alumnat (només ell o ella, no tota la classe) sempre i quan, la família avisi a la Marga (Telf: 660 261 607) de quin dia comença i quin dia acaba la quarantena (no cal trucar cada dia).

Comunicació famílies menjador

Les famílies que necessiten un ús puntual o una dieta especial ho poden comunicar el mateix dia de 9:00h a 10:00h del matí, de manera personal a la coordinadora del menjador, o bé trucant al telèfon del menjador (610 147 306 o WhatsApp), o abans de les 9:30h del matí per correu electrònic.
Per comunicar la no assistència d’un infant al servei per malaltia i/o altres situacions puntuals, caldrà comunicar-ho el dia d’inici de la baixa i el dia d’incorporació un altre cop al servei.
Per donar-se de baixa cal comunicar-ho a administració amb la màxima antelació possible i omplir el full de baixa.
Per a més informació, consulteu el PFAM.