Xarxa Competències Bàsiques (Projectes)

El nostre centre forma part de la XCB (Xarxa de Competències Bàsiques) Territorials del Departament d’Ensenyament. Els centres participants de la XCB (en aquests moments participen d’aquesta xarxa uns 120 centres d’arreu de Catalunya) fem sessions de coordinació acompanyats per experts del Departament d’Ensenyament i del Servei Educatiu, i tenim constituït un grup de mestres que impulsa la realització dels projectes i la reflexió interna.

Volem un ensenyament fonamentat en la innovació, la recerca, el treball per competències, la potenciació dels valors, l’atenció a la diversitat i el sentit de pertinença a la comunitat de la que formem part; que el nostre alumnat sigui més autònom i més responsable del seu propi aprenentatge. El treball per projectes millora la competència d’aprendre a aprendre ja que fomenta l’avaluació formadora (avaluar per aprendre) que es basa en compartir els objectius i els criteris d’avaluació amb l’alumnat, implantar noves eines i estratègies (bases d’orientació, rúbrica, carpeta d’aprenentatge, autoavaluació i coavaluació, etc).

La nostra adhesió a la Xarxa de Competències Bàsiques, té com a objectiu ampliar aquesta manera de treballar, a tots els cursos i, continuar millorant i creixent com a escola.

Des del claustre de mestres impulsem el treball per projectes tant a Infantil, com a Primària.