Informació del curs

Trobareu en el següent enllaç el Pla d’Organització de centre del curs 2020-2021 aprovat en data 4 de setembre de 2020 pel Consell Escolar del centre: