L’ESCOLA

Imagen1L’Escola PAU CASALS és un centre públic d’Educació Infantil (P3,P4 i P5) i d’Educació Primària (1r a 6è) que està en funcionament des del curs 1974-75. És un centre de doble línia, és a dir, té dues classes per nivell.
Cada classe, des de P3 fins a 6è, està a càrrec d’un tutor o tutora que es fa responsable del grup i del bon funcionament de l’aula. A més dels tutors, intervenen els/les mestres especialistes d’Educació Física, de Música, d’Anglès i d’Educació Especial. Setmanalment, l’escola compta amb l’assessorament d’una persona de l’EAP (Equip d’Assessorament Psicopedagògic).

HORARI
9:00 a 12:30h
15:00 a 16:30h