Consell escolar

La gestió del centre es porta a terme pel Consell escolar on estan representats tots els estaments de l’escola (mestres, pares i mares, personal d’administració i serveis i un representant de l’Ajuntament).

Segons la darrera acta de constitució està representat per:caixes-CONSELL-ESC

ÒRGANS UNIPERSONALS
Director Sergi Rico (President)
Cap d’Estudis Rocio Tejero
Secretària Amparo Gil (Secretària)
SECTOR MESTRES
Educació Infantil Rosa Ming
Educació Infantil Diana Menéndez
Educació Infantil Maite Castellanos
Cicle Inicial Pilar Moral
Cicle Mitjà Mireia Font
Cicle Superior Imma Portero
SECTOR FAMÍLIES
Mares i pares Juan Miguel Jiménez
Mares i pares Francesc Raga
Mares i pares Maite Merino
Mares i pares Gemma Sierra
Mares i pares Rubén Baena
AMPA Núria Laguia
SECTOR PAS
TEI Nuria Moyano
REPRESENTANT DE L’AJUNTAMENT
Tinent d’alcalde Julio Jiménez