Consell escolar

La gestió del centre es porta a terme pel Consell escolar on estan representats tots els estaments de l’escola (mestres, pares i mares, personal d’administració i serveis i un representant de l’Ajuntament).

Segons la darrera acta de constitució està representat per…caixes-CONSELL-ESC

ÒRGANS UNIPERSONALS
Director Sergi Rico (President)
Cap d’Estudis Rocio Tejero
Secretària Amparo Gil (Secretària)
SECTOR MESTRES
Educació Infantil Rosa M. Ming
Educació Infantil Diana Menéndez
Educació Infantil Maite Castellanos
Cicle Inicial Neus Sintes
Cicle Mitjà Mireia Font
Cicle Superior Alícia Sánchez
SECTOR FAMÍLIES
Mares i pares Juan Miguel Jiménez
Mares i pares Francesc Raga
Mares i pares Maite Merino
Mares i pares Rafael Sánchez
Mares i pares Aïda Muñoz
AMPA Núria Laguia
SECTOR PAS
Administrativa Monica Castillo
REPRESENTANT DE L’AJUNTAMENT
Tinent d’alcalde Agustín Gascón