Consell escolar

La gestió del centre es porta a terme pel Consell Escolar on estan representats tots els estaments de l’escola: mestres, pares i mares, personal d’administració i serveis i Ajuntament.

Segons la darrera acta de constitució està representat per:caixes-CONSELL-ESC

ÒRGANS UNIPERSONALS
Director Sergi Rico (President)
Cap d’Estudis Rocio Tejero
Secretària Amparo Gil (Secretària)
SECTOR MESTRES
Educació Infantil Rosa Ming
Educació Infantil Diana Menéndez
Educació Infantil Imma Portero
Educació Primària Pilar Moral
Educació Primària Mireia Font
Educació Primària Maite Castellanos
SECTOR FAMÍLIES
Mares i pares Juan Miguel Jiménez
Mares i pares Francesc Raga
Mares i pares Mercé Martínez
Mares i pares Gemma Sierra
AFA Rubén Baena
SECTOR PAS
TEI Nuria Moyano
REPRESENTANT DE L’AJUNTAMENT
Tinent d’alcalde Julio Jiménez