Documents del centre

icono_actasDocuments-Bondd
PEC (Projecte Educatiu de Centre) EN PROCÉS D’ACTUALITZACIÓ

icono_actas
PdD (Projecte de Direcció)

icono_actas
CCE (Carta de Compromís Educatiu)

icono_actas
NOFC (Normes d’Organització i Funcionament del Centre)

icono_actas
PLC (Projecte Lingüístic de Centre) EN PROCÉS D’ACTUALITZACIÓ