Autoritzacions

icono_actas256
Autorització administració de medicaments

icono_actas
Autorització sortides escolars

icono_actas
 Autorització administració antitèrmic

icono_actas
Autorització marxar sol/a a casa

icono_actas
Autorització canvi de dades

icono_actas
Autorització drets d’imatge

icono_actas
Autorització proves COVID