UDI: L’article científic

Enguany, els treballs d’investigació tenen com a producte final un article científic. Per tal de treballar amb el màxim rigor científic, farem grups d’investigació (sis grups de quatre membres). Cada membre escollirà un tema d’estudi: aparell digestiu, respiratori, circulatori o urinari. Cada membre s’haurà de reunir amb un grup d’experts per tal de treballar a fons l’aparell que ha escollit per investigar. Els grups d’experts, doncs, estaran formats per sis membres, un de cada grup d’investigació, i tractaran només un aparell.

Per portar a terme la seva recerca, els experts hauran de seguir les indicacions d’un dossier, construir una maqueta de l’aparell estudiat i realitzar una presentació digital, amb el guió corresponent, per tal d’exposar a la resta dels grups d’experts els seus descobriments. En acabar la feina amb el grups d’experts, cada membre del grup d’investigació haurà d’aplicar els descobriments dels experts per redactar, entre tots, el seu article científic. Tant per a l’article com per a la presentació podeu utilitzar els editors de textos i de presentacions habituals a classe.

Treballarem aquesta UDI al llarg de tot el segon trimestre.

CRITERIS D’AVALUACIÓ 

UNITAT DIDÀCTICA INTEGRADA:

 • Comprendre que la nutrició permet obtenir l’energia i els materials que el cos necessita per viure de manera saludable.
 • Entendre que la nutrició és un procés que inclou l’obtenció dels nutrients dels aliments i de l’oxigen de l’aire, així com el transport d’aquestes substàncies a totes les parts del cos i l’eliminació de les substàncies de rebuig.
 • Conèixer com es duen a terme les tres fases del procés digestiu: digestió, absorció i eliminació de les substàncies de rebuig.
 • Reconèixer els òrgans de l’aparell respiratori i comprendre el seu funcionament.
 • Aprendre que mitjançant la respiració s’obté l’oxigen de l’aire i s’elimina diòxid de carboni.
 • Reconèixer els òrgans de l’aparell digestiu i entendre com funcionen
 • Descriure el procés de la digestió.
 • Reconèixer els òrgans de l’aparell excretor (urinari) i entendre com funcionen.
 • Saber que l’excreció consisteix en la retirada de les substàncies de rebuig de la sang per expulsar-les a l’exterior.
 • Entendre el mecanisme de formació de l’orina.
 • Reconèixer els òrgans de l’aparell excretor (circulatori) i entendre com funcionen.
 • Conèixer els diferents tipus de vasos sanguinis.
 • Saber quins són els components que formen la sang i quines característiques tenen
 • Conèixer els moviments del cor i explicar el procés seguit per la circulació sanguínia.
 • Distingir la circulació general i la circulació pulmonar.
 • Aprendre que la circulació s’encarrega de transportar diferents substàncies a totes les parts del cos.
 • Mostrar iniciativa i creativitat en la realització d’ un treball d’ investigació, utilitzant les TAC i altres fonts d’informació.
 • Realitzar les disseccions amb precisió i ordre, amb la finalitat que la pràctica permeti l’aplicació de la teoria.
 • Saber com actuen les malalties associades amb l’aparell digestiu, el respiratori, el circulatori i l’urinari i com prevenir-les o tractar-les.
 • Ser capaç de treballar en grup, de forma cooperativa, assumint responsabilitats i mostrant capacitat d’escolta, reflexió i iniciativa en quan a la realització de les tasques assignades.

 

ARTICLE CIENTÍFIC:

El vostre article serà seleccionat com  a model de bona pràctica científica si heu:

o    Relacionat l’estructura d’un ésser viu amb les funcions que realitza.

o    Identificat els principals òrgans del cos humà i les funcions que fan tot relacionant l’adequat funcionament del cos amb determinats hàbits de salut.

o    Treballat en grup, escoltant i valorant les opinions de tots els membres, esforçant-vos per arribar a un consens satisfactori per a tothom en els moments de desacord.

o    Heu seguit les instruccions durant tota la resolució dels treballs, tant d’investigació com d’experts.

o    Heu emprat un vocabulari adient al tema tractat i a cada situació en concret.

o    El treball és presentat d’una manera ordenada, clara i organitzada que és fàcil d’entendre. Té totes les parts acordades i en ordre.

EL DOSSIER HA D’INCLOURE:

1-    PORTADA  

2-    ÍNDEX

3-    INTRODUCCIÓ

4-    PLANIFICACIO I ORGANITZACIÓ DEL TREBALL:

a.    TREBALL INDIVIDUAL:

                                          i.    Graella de compartir objectius.

                                         ii.    Graella de concreció d’objectius.

                                        iii.    Graella de planificació del treball individual.

b.    TREBALL EN GRUP (EXPLICACIÓ DE COM HEU TREBALLAT)

                                          i.    Grups d’investigació (rols de cada membre, organització del temps, material, tasques…).

                                         ii.    Grups d’experts (discussions, resposta a les preguntes, investigació, repartiment de tasques).

5-    PÀGINA WEB (Explicació de tot el que hi ha i com heu fet servir aquesta informació).

6-    DOSSIER D’EXPERT (acabat, sense llapis i polit).

7-    ARTICLE CIENTÍFIC.

8-    AVALUACIÓ:

a.    una graella de coavaluació per les exposicions dels teus companys i companyes,

b.    una graella de coavaluació del dossier que t’hagi fer un company/a, 

c.    una graella de coavaluació del treball en grup.

d.    una graella d’autoavalució de l’article científic elaborat pel teu grup d’investigació. 

e.    la graella de valoració personal, amb comentaris compartits amb la mestra i l’avaluació final de la UDI i el dossier.

9-     CONCLUSIÓ

a.    Valoreu individualment la UDI, què us ha semblat investigar el cos humà i la funció de nutrició, realitzar les disseccions, elaborar les exposicions, la maqueta, treballar amb diferents grups… què heu après de tot això, com ho podeu aplicar, com us heu sentit, què és el que més us ha agradat, què canviaríeu…

10- BIBLIOGRAFIA I WEBGRAFIA

BIBLIOGRAFIA

Autor, (any de publicació). Títol (en cursiva). Editorial. Lloc de publicació.

 

WEBGRAFIA

Font digital consultada el dia 10 de març de 2020 a:

https://sites.google.com/site/articlecientific/

11-  ANNEXOS (Instruccions sobre com treballar, guió, exemple article, etc. informació complementària, si la teniu).

12-  CONTRATAPA

 

Les tutores de sisè.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>