A 3r hem començat els treballs d’investigació al laboratori.

Els nens i nenes experimentaran en primera persona com és aquest procés d’investigació.
Tot comença a partir que els nostres alumnes van trobar un os a l’ hort. Donat aquest fet hem aprofitat per anar al laboratori i observar ossos de diferents animals.

A partir d’aquest primer contacte els alumnes s’han començat a qüestionar diferents preguntes, les quals es podran resoldre aplicant el mètode científic: observació, plantejament de qüestions, formulació d’ hipòtesis, experimentació, comunicació, interpretació de la informació, recollida de dades, autoavaluació…

Al laboratori, a més de la pràctica i l’observació d’ossos, hem treballat els diferents materials que podem trobar a l’aula, així com el bon ús que s’ha de fer d’aquests.

Treballarem en petits grups heterogenis fomentant d’aquesta manera el treball cooperatiu: presa de decisions de forma conjunta, saber escoltar, reflexionar, respectar l’opinió dels altres i ser responsables amb els resultats i amb els materials.

Aquí us deixem algunes fotografies d’aquesta sessió: