Documents

Teniu a la disposició models i documents pel vostre ús i interès.

 

Projecte Educatiu (PEC)

Normativa d’organització i funcionament (NOFC)

 Els espais d’aprenentatge. Bases, contextualització i metodologia

Projecte lingüístic.