Confinament casuístiques i concreció

INFORMACIÓ CURS 2020/21 — PENDENT D’ACTUALITZAR

 

Confinament d’un infant
 • Trucada telefònica per part del tutor/a, a la família, per informar sobre les actuacions que realitzarà l’escola.
 • El seguiment pedagògic d’aquest infant el farà la mestra d’atenció a la diversitat de la Microcomunitat que es posarà en contacte amb la família, a través de correu electrònic, per donar orientacions més concretes. 
 • L’infant rebrà al seu domicili, el dia següent d’informar del seu confinament, una maleta de confinament especial i exclusiva per l’ocasió. 
 • Les VC tindran la finalitat de fer el seguiment de les tasques i poder donar resposta a les necessitats d’ensenyament aprenentatge dels infants. Les tasques proposades poden correspondre a propostes que es van oferir durant el confinament del curs 19/20 i que l’infant no va realitzar i/o a tasques que s’estiguin duent a l’aula en aquell moment.
 • La durada de les VC serà d’uns 30 min aproximadament i d’una freqüència de 3 a la setmana.
 • L’alumnat que gaudeix del recurs SIAL seguirà rebent atenció logopèdica en l’horari habitual.
Confinament d’un grup classe
 • El mateix dia de la detecció del positiu es comunicarà a les famílies per correu electrònic i s’enviarà convocatòria de reunió virtual. 
 • Concreció organització horària i organitzativa per correu electrònic.
 • En la reunió virtual  s’exposarà a les famílies com es desenvoluparà la docència virtual i quin serà l’horari de connexió dels infants amb els mestres de la comunitat. 
 • En acabar la reunió s’enviarà la concreció de l’activitat pedagògica, a través de correu electrònic, a les famílies.
 • Si la PCR està programada l’endemà del confinament la maleta de confinament s’entregarà a l’infant en aquell moment. En cas que la realització de la prova s’allargui en el temps, la maleta es farà arribar al domicili. 
 • El dia de realització de les proves PCR es comunicarà tan aviat com l’escola rebi la informació per part del RECO (Referent Covid de Salut)
 • El seguiment pedagògic per part de tots els mestres de la microcomunitat serà diari i constant amb estones d’explicació de les tasques a realitzar i estones de connexió voluntària de l’alumnat per resoldre dubtes. 
 • Per a resoldre possibles incidències a nivell tècnic i logístic, les famílies us podreu posar en contacte amb l’escola mitjançant el correu info@alberichicasas.com 
 • Les propostes d’aprenentatge i l’enllaç a les VC es podran trobar al Classroom de la classe corresponent.
 • L’escola enviarà informació, mitjançant el correu electrònic, amb recomanacions per les famílies.
 • La durada de les VC serà de 45 min i d’una freqüència de 3 al dia. Dues, d’assistència obligatòria, on s’exposaran les propostes a realitzar i una, d’assistència voluntària, per resoldre dubtes en relació a les propostes. 
 • Els alumnes amb NESE derivades de NEE tindran dues hores més de dubtes amb l’especialista en suport inclusiu que es posarà en contacte amb les famílies que compten amb aquest recurs. 
 • L’alumnat que gaudeix del recurs SIAL seguirà rebent atenció logopèdica en l’horari habitual.
Infants confinants a l’espera de PCR d’un contacte amb un positiu
 • Trucada telefònica per part del tutor/a, a la família, per informar sobre les actuacions que realitzarà l’escola i horari d’atenció per resoldre possibles dubtes.
 • Els mestres de la comunitat penjaran tasques al classroom per a realitzar durant els dies que els infants romanguin a casa.
 • La tutora es connectarà 3 cops a la setmana amb una durada de 30’ minuts per resoldre possibles dubtes en relació a les tasques a realitzar.
 • L’alumnat que gaudeix del recurs SIAL seguirà rebent atenció logopèdica en l’horari habitual.
 • L’escola enviarà informació, mitjançant el correu electrònic, amb recomanacions per les famílies.

Horaris d’atenció tutoria

P3A – Tere Solé Campabadal P3B – Noemí Sangonzalo Serrano
DLL, DX i DV de 12.30 a 13.00 DM, DJ i DV de 12.30 a 13.00
P4A – Sílvia Andreu Bermejo P4B – Núria Martí Colominas
DLL, DX i DV de 12.30 a 13.00 DLL, DM i DJ de 12.30 a 13.00
P5A – Iris Martínez P5B – Eli De gran Jorge
DLL, DX i DJ de 10.00 a 10.30 DM de 10.00 a 10.30  DX i DV de 12.30 a 13.00
1rA – Miguel Sales 1rB – Sandra Vernet Mañé
DLL, DX i DV de 9.30 a 10.00 DM, DJ i DV de 10.00 a 10.30
2nA – Roser Masip Viñes 2nB – Laura Pla Viña
DM 10.00 a 10.30

DX i DV de 12.30 a 13.00

DLL i DX de 10.00 a 10.30

DJ de 12.30 a 13.00

3rA – Cristina Fossas Aguadé 3rB – Núria Ramiro Garcia
DM i DV de 10.00 a 10.30

DX de 12.30 a 13.00

DLL i DX de 10.00 a 10.30

DJ de 12.30 a 13.00

4tA – Judit Beltran Capdevila 4tB – Marta Perpinyà
DLL, DX i DV de 10.00 a 10.30 DM i DJ de 12.30 a 13.00

DV de 9.30 a 10.00

5èA – Pepa Adell Nolla 5èB – Manu Bares Asensio
DLL i DX de 11.30 a 12.00

DJ de 10.00 a 10.30

DLL, DM i DJ de 12.30 a 13.00
6èA – Òscar Castaño Vázquez 6èB – Ester Maimoné Bové
DLL, DJ i DV de 12.30 a 13.00 DLL i DM de 12.30 a 13.00

DJ de 10.00 a 10.30