Extraescolars

L’oferta d’activitats extraescolars és gestionada per l’Associació de mares i pares de l’escola.

La voluntat és ofertar un servei complementari que sigui global, per al desenvolupament dels infants i que comprengui una amplia tipologia d’activitats. A banda d’ofertar un servei a les famílies a fi i efecte de conciliar la vida laboral i familiar.