Mesures de protecció

Les mesures de protecció seran sempre les mateixes?

S’adaptaran a les normes i criteris adoptades pel Govern, amb caràcter general o territorial. Per exemple, si en l’àmbit general el Departament de Salut marca que les mascaretes són obligatòries fins i tot en cas de poder mantenir la distància de seguretat, aquesta mesura afectarà també als centres educatius.

Quin és el distanciament físic interpersonal establert de manera general?

La distància física interpersonal de seguretat, tant en espais tancats com a l’aire lliure, s’estableix en 1,5 metres, en general, amb l’equivalent a un espai de seguretat de 2,5 m2 per persona, i és exigible en qualsevol cas excepte entre persones que tinguin un contacte proper molt habitual, com és el cas dels grups de convivència estables.

Quan parlem de l’ús de la mascareta quan no es pot mantenir la distància de seguretat, ens referim al professorat o a l’alumnat, o tots?

Les mesures de protecció fan referència a totes les persones que comparteixen un espai, per tant, ens referim als docents i alumnes.

Cal mantenir una distància interpersonal en el cas d’un grup estable?

A efectes d’organització de l’espai d’aula d’un grup estable s’ha d’assegurar, en la distribució de l’alumnat, una distància interpersonal mínima d’1 metre entre cadira i cadira. En la dinàmica de l’aula, els grups estables no requeriran mantenir aquesta distància física.

Quines mesures de prevenció cal aplicar quan coincideixen en un lloc alumnes i personal de més d’un grup estable?

Cal mantenir la distància física interpersonal de seguretat d’1,5 metres i si no es pot assegurar aquesta distància cal portar mascareta.

Els centres disposaran de solució hidroalcohòlica?

Sí, en punts estratègics (menjador, zona d’aules, …) i a l’entrada del centre es recomana la col·locació de dispensadors de solució hidroalcohòlica per a ús del personal de l’escola. El Departament d’Educació facilitarà, als centres de la seva titularitat, dispensadors i gel hidroalcohòlic. El gel hidroalcohòlic complementa el sabó en la higiene de mans en aquells punts, com l’entrada al centre, on calgui una neteja per a molta gent en un únic punt.

Cal portar mascareta al centre educatiu?

Als centres educatius de secundària l’ús de la mascareta és obligatori per a tothom: alumnes, docents, personal no docent, professionals de suport educatiu i qualsevol persona que hagi d’entrar al centre.

Quin tipus de mascareta han de portar el personal i l’alumnat?

La mascareta higiènica és la indicada.

Qui facilitarà les mascaretes?

El Departament d’Educació facilitarà als centres de la seva titularitat mascaretes higièniques per als seus treballadors. Els alumnes han de portar les mascaretes de casa.

Què passa si un alumne o alumna no porta mascareta?

El centre disposarà d’un petit estoc de mascaretes per aquests casos (excepcionals).

Qui ha de fer la neteja i desinfecció, si s’escau, dels espais i materials?

Cal establir, amb l’empresa de neteja, un pla de neteja i desinfecció d’espais que s’ha de fer un cop al dia. Dins d’aquest pla, cal garantir la neteja i desinfecció durant la jornada d’aquelles superfícies i espais d’ús comú (per exemple lavabos). Si es preveu l’ocupació compartida en diferents horaris d’una mateixa aula cal preveure la neteja i desinfecció d’aquell espai (és recomanable que ho facin els mateixos alumnes dins del propi marc de l’aprenentatge). Cal establir els acords amb l’empresa de neteja a través de l’empresa contractada.

L’alumnat pot col·laborar en la neteja de material i d’espais d’ús comú durant la jornada lectiva?

Sí. Dins del conjunt d’actuacions de sensibilització que el centre portarà a terme amb l’alumnat sobre mesures higièniques davant la prevenció de contagi per la covid-19, es recomana que el mateix alumnat, quan estigui utilitzant un espai que no és el del seu grup estable, aquesta col·laboració en les actuacions de neteja de superfícies i estris utilitzats abans d’abandonar l’espai per tal de possibilitar el seu nou ús en bones condicions.

Es pot compartir el material pedagògic i/o escolar?

Sí, però és recomanable que sempre que sigui possible el material sigui d’ús individual.

El material dintre d’un grup estable es pot compartir sense desinfectar dintre d’aquest grup o s’ha de desinfectar?

És recomanable que sempre que sigui possible el material sigui d’ús individual. Encara que sigui dins d’un grup estable caldrà desinfectar el material compartit almenys un cop al dia al finalitzar la jornada.

Es pot fer un ús de l’aire condicionat i bombes de calor?

Sí. Cal assegurar-se que els filtres són nets, i assegurar la ventilació natural quan els alumnes no hi siguin.​

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>