Projectes Singulars

Al centre estem duent a terme diversos projectes singulars amb l’objectiu d’atendre les demandes formatives curriculars, les necessitats dels alumnes i la connexió de l’institut amb el món.

plalector

Projecte TIC
 • Pla de Desplegament TAC: Pla de desplegament de la Competència Digital al centre, que inclou tant les intervencions específiques com les aportacions de les diferents matèries.
 • Pla Audiovisual: Pla específic de Desplegament de competència comunicativa i digital.
Projecte LIC
 • Pla Lector: Per tal d’estimular el gust per la lectura els alumnes dediquen cada dia uns 20 minuts després del pati a la lectura de llibres. En paral·lel es fa un treball de dinamització.
 • Pla Escriptor: Desplegament d’una estratègia global per millorar la competència escriptora des de tots els àmbits.
 • English Day: Participem en les activitats de dinamització de la llengua anglesa al voltant de la celebració de l’English Day
 • Auxiliar de Conversa: El nostre centre compta amb un auxiliar de conversa en anglès nadiu per millorar el nivell oral de l’alumnat pel que fa a la llengua estrangera.
  hort
Competència ciutadana i convivència
 • Projecte PDA Bullying (http://pdabullying.com/) Projecte de prevenció del Bullying, promoció del benestar i educació emocional.
 • Programa TEI (http://programatei.com): Programa de prevenció de l’assetjament escolar basat en la cooperació entre l’alumnat.
 • Pla d’Acollida
 • Pla d’Autonomia: Projecte mitjançant el qual l’equip docent ofereix als alumnes que mostren autonomia en el seu aprenentatge i gestió personal la possibilitat de gestionar el seu temps i activitats al centre de manera autònoma pràcticament com si fossin adults. Descripció del Pla d’Autonomia 2018-2019
 • Servei de Mediació: La mediació escolar és un recurs de resolució de conflictes que esdevé una eina educativa de creixement individual i col·lectiu. Aquest servei fomenta l’autonomia i l’autoregulació emocional de l’alumnat.
Projectes d’entorn
 • Projecte Pati: És una proposta per repensar i dissenyar col·lectivament el pati del nostre centre. A partir de l’assignatura de Tecnologia i amb els suport especialistes externs el pati es transforma en un espai d’oportunitats educatives i d’implicació per tota la comunitat educativa.
 • Espai Congost: L’espai Congost és un projecte de barri, obert a diferents col·lectius del municipi, on el nostre centre participa amb el conreu d’un hort urbà. A més aquest espai esdevé un lloc de trobada i d’experimentació de propostes educatives diverses.
 • Projecte Guaita:
 • Projecte Ciència a les Places: Els alumnes de 1ESO i 2ESO participen de forma voluntària en una activitat ensenyar ciència a les places amb es alumnes de l’EMT i l’Ajuntament.