2 ESO

metod3Matèries i Professorat

[En actualització pel curs 2019-2020]

 • Contextos Matemàtics  |
 • Cooking Chemistry  |
 • Tecnologia  |
 • Visual i Plàstica |
 • Castellà  |
 • Ètica i valors Cívics  |
 • Fòrum  |
 • Anglès  |
 • Educació Física  |
 • Català  |

Projectes Globalitzats

 • Jornades d’Esports Alternatius: Treballem la diversitat amb Esports Inclusius.
 • Festival de Màgia: Financem una iniciativa social amb una col·laboració al Centre Cívic El Gra, en elaboració.
 • Documental Interculturalitat: Exposició al Centre de Cultura i Pau Can Jonch, de Granollers, en elaboració.

 

Exemple d’horari (canvia cada curs acadèmic i és diferent per cada grup).