1 ESO

Matèries i Professorat

[En actualització pel curs 2019-2020]

 • Science Research  |
 • Matemàtiques  |
 • Fòrum  |
 • Ètica i Valors Cívics  |
 • Disseny i Programació  |
 • Anglès  |
 • Català  |
 • Castellà  |
 • Educació Física  |
 • Expressió i Ritme  |

Projectes Globalitzats

 • Earth Fluids Scientific Congress: Un Congrés sobre contaminació i cicles biogeoquímics.
 • XYZStars: Exposició astronòmica al Museu de Ciències “La Tela”, de Granollers.

Exemple d’horari (canvia cada curs acadèmic i és diferent per cada grup-classe)

Projectes de centre específics de 1 ESO:

 • Projecte Gallecs

Els alumnes de 1ESO realitzen un treball fora del centre d’agricultura
ecològica i aprofitant l’entorn aprenen d’altres elements de la zona.

 • Projecte Rius

Iniciativa desenvolupada per l’Associació Hàbitats que té per objectiu la sensibilització medioambiental de l’alumnat pels rius. Els alumnes tenen cura d’un tram del riu Congost i realitzen dues inspeccions anuals: la de tardor i la de primavera.

 • Projecte de Percussió

Els alumnes de 1ESO participen en una formació externa de percussió a la matèria d’expressió i ritme on aprenen a tocar calaixos, percussió amb el cos i amb altres elements reciclats.

 • Projecte Estació Enllaç

Projecte de tutoria per alumnes de 1ESO (2n i 3r trimestre) i de 2ESO (1r trimestre). En aquest projecte es treballa a partir de tastets des del GRA per donar a conèixer les diferents activitats que es fan.