3 ESO

Matèries i Professorat

[En actualització pel curs 2019-2020]

 • Matemàtiques  |
 • Ciència i Societat  |
 • Tecnologia |
 • Anglès  |
 • Català  |
 • Castellà |
 • Fòrum  |
 • Expressió i Ritme |
 • Educació Física |
 • Optatives
  • Emprenedoria  |
  • Cultura Clàssica  |
  • Francès |
  • Mediació  |

Projectes Globalitzats

 • Campanya de Recollida de Sang.
 • Projecte Ràdio

 

 

Exemple d’horari (canvia cada curs acadèmic i és diferent per cada grup-classe)