Com treballem

El centre té com a eixos de la seva acció educativa l’accent en la Ciència i la Tecnologia i el treball amb metodologies actives com l’Aprenentatge Basat en Projectes.

Proposta pròpia d’assignatures i marc horari

Amb l’objectiu de promoure l’aprenentatge integrat i amb sentit, a cadascun dels nivells de la ESO, algunes de les assignatures es fan de forma integrada: les fa un mateix professor/a en franges de dues hores. Com a resultat, l’Institut Marta Estrada té una proposta pròpia d’assignatures en les que desenvolupa el Currículum oficial. A 1er d’ESO tenim per exemple les assignatures de Science Research (Ciències Naturals+Anglès), Disseny i Programació (Tecnologia+Visual i Plàstica), Cos i moviment (Música i Educació Física) o Fòrum (Ciències Socials+Llengua). A Segon d’ESO, les assignatures de Contextos Matemàtics (Matemàtiques+Física), Cooking Chemistry (Química), Disseny i Programació (Visual i Plàstica i Tecnologia). Igualment, a tercer d’ESO, les matèries de Fòrum (Socials+Ètica i Valors) i Ciència i Societat (Ciències, Llengua i Ètica). Al llarg del curs, les diferents matèries alternen diferents metodologies actives i projectes d’àrea.

Podeu veure exemples d’horaris de 1 ESO , 2 ESO, 3 ESO i 4 ESO

Projectes Globalitzats i Fira de projectes

projecintA part del treball en projectes d’àrea que té lloc durant el curs en les diferents assignatures, cada semestre els alumnes duen a terme un projecte Globalitzat: és un projecte interdisciplinar vinculat a institucions o espais de fora del centre educatiu, en el que els alumnes planifiquen, prenen decisions i s’organitzen de forma el més autònoma possible per a assolir un objectiu. Són mostres d’aquest tipus de projectes el projecte XYZStars de realització d’una exposició al museu de Ciències de Granollers, o el Congrés Científic sobre Fluids de la Terra, realitzat al centre cívic Roca Umbert. Per a cada projecte elaborem un butlletí d’avaluació formativa informant l’assoliment dels objectius d’aprenentatge del projecte mitjançant l’eina AssessABP.

A final de curs, es celebra la Fira de Projectes, en la que l’alumnat presenta els projectes d’àrea o globalitzats com a part de la reflexió sobre els aprenentatges.

A les pàgines de cada curs 1 ESO, 2 ESO, 3 ESO, 4 ESO podeu veure els llistats de projectes Globalitzats que es fan a cada curs, i a la web del centre notícies sobre els darrers projectes globalitzats.

 

El marc organitzatiu i de treball del nostre centre es troba descrit amb més detall en dos articles publicats per revistes de didàctica:

  • Proyectos interdisciplinarios en secundaria. Una propuesta organizativa y pedagógica desde el Contexto, el Currículum y la Autonomía. Cuadernos de Pedagogía, 505 (2020). Marta Assens, Victòria Carrió, Jordi Domènech-Casal, Jesús Gasco, Isabel Llorente, Anna Saperas. Descarregar.
  • Organizar e impulsar un centro de secundaria hacia el trabajo por proyectos. Aula de secundaria (2019), 31. Rosa Blanco, Victòria Carrió, Xavier Domènech, Jordi Domènech-Casal, Isabel Llorente, Isaac Muro. Descarregar.

 

 

 

 

Video portes obertes 19-20

Informacions addicionals

Preguntes Freqüents

Poseu exàmens? Sí, els exàmens són també una activitat d’aprenentatge i avaluació que usem. Però és un més de diversos instruments pedagògics, cadascun amb la seva utilitat.

Ho feu tot per projectes? El centre està estructurat per afavorir les metodologies actives, com el treball per projectes, per això bona part del temps que els alumnes són al centre estan aprenent per projectes. A més dels projectes globalitzats, les diverses matèries acostumen a fer diversos projectes d’àrea cada trimestre. Però també usem altres metodologies, adequant la metodologia als objectius d’aprenentatge de cada moment i als alumnes que estan aprenent.

Feu servir llibres? Els alumnes no han de comprar llibres, excepte en alguna matèria en concret. Per la majoria de matèries treballem principalment amb materials didàctics d’elaboració pròpia i usem llibres que tenim a l’institut com a material de consulta, investigació i lectura.

Es fan colònies? Sí. Les colònies són una activitat que duem a terme en tots els nivells educatius amb objectius pedagògics i d’educació ciutadana.

Poseu notes? Avaluem cada trimestre les competències assolides en els diferents espais d’aprenentatge (el treball per matèries i els projectes Globalitzats) i fem també pre-avaluacions per tenir un seguiment més acurat del progrés de l’alumnat. Les notes són només un instant d’un procés d’avaluació formativa que es fa de manera constant al llarg del curs amb la participació de l’alumne/a.

Feu més Ciència i Tecnologia i menys d’altres matèries? El centre segueix el currículum proposat per la Generalitat de Catalunya. Posem l’accent en la Ciència i la Tecnologia en els contextos que usem en el desenvolupament de projectes i altres activitats i l’esforç en l’actualització metodològica (robòtica, indagació,…), però fem el currículum de totes les àrees tal com estableix la Generalitat de Catalunya.

Feu classe a les tardes? Només hi ha classe als matins. Les tardes de dilluns i dijous hi ha previstes activitats al centre educatiu per a l’alumnat que hi vulgui participar. Podeu veure exemples d’horaris de 1 ESO , 2 ESO, 3 ESO i 4 ESO

Es separen els alumnes per nivells d’aprenentatge? No. Els grups classe són heterogenis i al centre es duen a terme diversos projectes per atendre cada alumne segons la seva autonomia.

Quantes línies hi ha? Hi haurà batxillerat? Hi ha dues línies (dues classes de prop de 30 alumnes) per curs, excepte a 1er ESO, en què els alumnes es distribueixen en 3 grups de prop de 20 alumnes. En total el centre atén prop de 240 alumnes. El projecte actual no preveu oferir batxillerat.

Es pot venir a conèixer el centre? Durant el curs prioritzem estar centrats en atendre els alumnes i membres de la comunitat educativa. Cada curs fem a la primavera una jornada de portes obertes, amb sessions específiques per a alumnat i famílies i sessions específiques participatives per a professionals de l’educació que vulguin conèixer el projecte. N’informarem al nostre compte de Twitter @insmartaestrada i la web del centre.