4 ESO

Matèries i Professorat.

 • Matemàtiques  |  Enric Castellà
 • Ciència i Societat  |  Anna Saperas
 • Tecnologia |  Eva Oriola
 • Anglès  |  Rosa Blanco
 • Català  |  Anna Morcillo
 • Castellà | Anna Carles
 • Fòrum  | Aran Bonamusa
 • Expressió i Ritme | Teresa Ortega
 • Educació Física | José Luis Romero
 • Optatives
  • Economia  |  Natàlia Torelló
  • Educació Física Optativa  |  José Luis Romero
  • Francès |  Cristina Díaz
  • Arts Escèniques |  Teresa Ortega
  • Música | Teresa Ortega
  • Visual i Plàstica  |  Ferran Gras
  • Biologia i Geologia  | Jordi Domènech
  • Informàtica | Xavier Domènech

 

Projectes Globalitzats

 • Projecte Viatge Fi d’Etapa
 • Projecte Rapsodes
 • Projecte Autònoms

 

Exemple d’horari (canvia cada curs acadèmic i és diferent per cada grup-classe)