4 ESO

Matèries i Professorat

[En actualització pel curs 2019-2020]

 • Matemàtiques  |
 • Ciència i Societat  | 
 • Tecnologia |
 • Anglès  |
 • Català  |
 • Castellà |
 • Fòrum  |
 • Expressió i Ritme |
 • Educació Física |
 • Optatives
  • Economia  |
  • Educació Física Optativa  |
  • Francès |
  • Arts Escèniques |
  • Música |
  • Visual i Plàstica  |
  • Biologia i Geologia  |
  • Informàtica |

 

Projectes Globalitzats

 • Projecte Rapsodes
 • Projecte Autònoms

 

 

Exemple d’horari (canvia cada curs acadèmic i és diferent per cada grup-classe)

 

Document sobre Consell Orientador per a continuar estudiant després de 4rt d’ESO. Descàrrega del document