Organigrama

Els i les professionals del centre ens distribuïm les responsabilitats i tasques, treballem en equip per al bé dels nostres alumnes. Tots/es sumem.

Equip Directiu

Directora – Isabel Llorente
Secretària- Marta Rotllan
Cap d’Estudis – Rosa Blanco
Coordinadora Pedagògica – Victòria Carrió

Coordinadors/es

Coordinadora 1r ESO – Marta Assens
Coordinadora 2n ESO – Xavi Domènech
Coordinadora 3er ESO – Aran Bonamusa
Coordinador 4t ESO – Anna Carles

Cultura digital de centre- Xavi Domènech
Coordinació GEP i LIC- Cristina Díaz
Riscos Laborals- José Luis Romero
Associació esportiva- José Luis Romero
Community Manager- Jordi Domènech
Coordinació Audiovisual- Mercè Tor
Arxiu Fotogràfic- Toni Garcia
Coordinació Aula d’Acollida- Lídia Vilches
Coordinació English Day- Lara Lucas
Impuls a la Lectura, Correctora lingüística i Biblioteca- Núria Gual
Coordinació de festes- Ariadna Illa i Laura Gallego
Coordinació d’activitats de Pati- Lara Lucas i Conxita Tenas
Coordinació de Sostenibilitat- Eva Oriola
Coordinació CoEducació- Virgínia Martínez
Pla d’Autonomia alumnat- Marta Rotllan, Maria Muñoz, Mercè Martínez, Mercè Tor

Coordinadora d’Àmbit Lingüístic -Cristina Díaz
Coordinador d’Àmbit STEM – Jordi Domènech
Coordinador d’Àmbit de Cos i Expressió – José Luis Romero
Coordinadora d’Àmbit Social- Sònia Muñoz
Coordinadora Departament d’Orientació- Andrea Basurto

Tutors/es

1r ESO alfa -Marta Assens
1r ESO beta – Virgínia Martínez
1r ESO gamma – Eva Oriola
2n ESO delta – Laura Gallego
2n ESO epsilon – Laura Gallego
2n ESO omega-Xavier Vallès
3er ESO lambda – Toni Garcia
3er ESO kappa – Aran Bonamusa
3er Mi-Cristina Díaz
4t ESO sigma – José Luis Romero
4t ESO phi – Anna Carles

Projecte Singular-Andrea Basurto

Personal no docent

Consergeria- Montserrat Tuxuera

 

 

 

 

Més informació: