Organigrama

Els i les professionals del centre ens distribuïm les responsabilitats i tasques, treballem en equip per al bé dels nostres alumnes. Tots/es sumem.

Equip Directiu

Directora – Isabel Llorente
Secretària- Marta Rotllan
Cap d’Estudis – Rosa Blanco
Coordinadora Pedagògica – Victòria Carrió

Coordinadors/es

Coordinadora 1r ESO – Cristina Díaz
Coordinadora 2n ESO – Marta Assens
Coordinadora 3er ESO – Aran Bonamusa
Coordinador 4t ESO – José Luis Romero

Cultura digital de centre- Xavi Domènech
Llengua i cohesió, LIC i English Day- Cristina Díaz
Riscos Laborals- Marta Assens
Associació esportiva- José Luis Romero
Community Manager- Jordi Domènech
TEI- Aran Bonamusa, Mercè Tort
Medi ambient i Hort- Anna Saperas
Festes- Anna Carles, Núria Silvente
Pla lector- Anna Carles
Pla Autonomia alumnat- Toni García
Pati- Maria Muñoz
Tots dansen- José Luis Romero

Coordinadora d’Àmbit Lingüístic – Núria Ferriol
Coordinador d’Àmbit STEM – Jordi Domènech
Coordinador d’Àmbit Expressió – José Luis Romero
Coordinadora d’Àmbit Humanístic i Artístic – Núria Silvente
Coordinadora Departament d’Orientació: Andrea Basurto

Tutors/es

1r ESO alfa – Núria Ferriol
1r ESO beta – Mercè Tort
1r ESO gamma – Eva Oriola
2n ESO delta – Marta Assens
2n ESO epsilon – Laura Gallego
3er ESO lambda – Anna Carles
3er ESO kappa – Aran Bonamusa
4t ESO sigma – José Luis Romero
4t ESO phi – Toni Garcia

Personal no docent

Consergeria- Montserrat Tuxuera

 

 

 

 

Més informació: