Informació pública

[Estem actualitzant aquest apartat de la web per a oferir la Informació Pública relativa a l’institut]

  • Equip Directiu
  • Projecte Educatiu
  • Projecte Lingüístic
  • Normes d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC)
  • Carta de Compromís Educatiu
  • Acords del Consell Escolar
  • Aportacions de les Famílies
  • Pressuposts