Com treballem

El centre té com a eixos de la seva acció educativa l’accent en la Ciència i la Tecnologia i el treball amb metodologies actives com l’Aprenentatge Basat en Projectes.
Proposta pròpia d’assignatures i marc horari
Amb l’objectiu de promoure l’aprenentatge integrat i amb sentit, a cadascun… Llegeix més»

Projectes de Centre

Al centre estem duent a terme diversos projectes singulars amb l’objectiu d’atendre les demandes formatives curriculars, les necessitats dels alumnes i la connexió de l’institut amb el món.

Projecte TIC

  • Pla de Desplegament TAC: Pla de desplegament de la Competència Digital al centre, que inclou tant les… Llegeix més»

Ideari i valors del Centre

Volem treballar per la formació de ciutadans lliures, autònoms, compromesos i amb sentit crític que en acabar l’etapa d’escolarització obligatòria tinguin assolides les competències necessàries per continuar la seva etapa formativa, siguin persones obertes, flexibles, amb capacitat per treballar en equip i auto-regular les… Llegeix més»