Consell Escolar


[Pendent d’actualització curs 2019-2020]

El Consell Escolar és l’espai de trobada i col·laboració entre professionals del centre, famílies i alumnat.

Els representants al Consell Escolar són:

  • Presidenta: Isabel Llorente (Directora Institut)
  • Representants Professorat: en actualització
  • Representants Famílies: Marta Ordóñez, Anna Relats i Marta Riera.
  • Representant AMPA: Maria Jesús Bermúdez.
  • Representant PAS: Montserrat Tuxuera
  • Representant Ajuntament: Francesc Arolas
  • Secretari: Xavi Domènech
  • Cap d’Estudis: Rosa Blanco
  • Representants Alumnes: Jessica Coronel