Enigma #3: L’entrevistador perspicaç

Un entrevistador es dirigeix a una casa on l’atén una dona.
– Quants fills tens?
– Tres – diu ella.
– Edats?
– El producte de les edats és 36, i la suma és igual al número de la casa veı̈na – diu ella.
L’entrevistador se’n va, però al cap d’una estona torna i li diu a la dona que, tot i saber el número de la
casa veïna, les dades que li ha donat no són suficients. La dona pensa i li diu:
– Tens raó, la més gran estudia piano.
Amb això n’hi ha prou perquè l’entrevistador sàpiga l’edat dels fills de la dona.
Quines són aquestes edats?.

Aquest Enigma forma part del concurs de resolució d’Enigmes de la Setmana de la Ciència que duem a terme a l’Institut, obert a la participació de tot l’alumnat.