Preinscripció i matrícula ESO 2018-2019

  • Sol·licitud  del Departament d’Ensenyament degudament complerta.
  • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne/a està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Benestar Social i Famílies.
  • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador… Llegeix més»