Llibres de text 2020-2021

Llistat dels llibres de text pel curs 2020-21:

Llista llibres curs 2020-2021

Us sol·licitem que no folreu ni marqueu els llibres de text. Encara no s’han publicat les instruccions per al curs escolar 20-21, que poden comportar alguns canvis en el currículum, com per exemple en matèries optatives, atesa la situació excepcional que vivim.

Famílies de 1r d’ESO 20-21:

En començar el període de matriculació rebreu indicacions sobre la compra dels llibres digitals i del chromebook. Restem a l’espera que es publiquin les instruccions del curs vinent, que poden modificar l’oferta curricular.