Taller “Prevenció del consum d’alcohol”

Els nostres aprenents de 3r d’ESO van seguir a principis de novembre un taller de prevenció del consum d’alcohol, on, partint del que coneixen els aprenents, es va debatre sobre els mites de l’alcohol, les conseqüències i altres interessos dels aprenents. Ja des de bon inici del taller es distribueix l’alumnat en forma de rotllana, per facilitar-ne la participació, tot remarcant per part de la tallerista que es tracta d’un taller i no d’una xerrada i que el més important és parlar sobre les idees que tenen preconcebudes sobre això.