Consell escolar 2017-2018

 

Sector pares/mares d’alumnes

Montserrat Ochavo Iñíguez
Imma Cernuda Arroyo
Judith Ventura Gascón

Representants de l’alumnat

Carla Ceresuela Richart
Jordi Fresneda Corominas

Representants de l’Ajuntament

Gerard Segú

Representants del personal auxiliar i de serveis

Anna Mª Martín Bellido

Representants del professorat

Marc Agustí
Àngels Capdevila
Consol Escrig
Elena Guitart Gómez
Carles Palomares

Equip directiu

Caty Pulpillo de la Torre – Cap d’estudis
Heliodoro Pérez Álvarez – Director

Secretària

Anna Sancho Bové