Llibres de text curs 2020-21

Llistat dels llibres de text pel curs 2020-21:

Llista llibres curs 2020-2021

Us sol·licitem que no folreu ni marqueu els llibres de text. Encara no s’han publicat les instruccions per al curs escolar 20-21, que poden comportar alguns canvis en el currículum, com per exemple en matèries optatives, atesa la situació excepcional que vivim.

Famílies de 1r d’ESO 20-21:

En començar el període de matriculació rebreu indicacions sobre la compra dels llibres digitals i del chromebook. Restem a l’espera que es publiquin les instruccions del curs vinent, que poden modificar l’oferta curricular.

3 comentaris

  1. Marc

    Val la pena comprar els llibres ja?, o potser l’adient seria esperar-se a que pogueu confirmar exactament aquest canvis, no sigui que aquests provoquin que algún llibre no sigui necessàri ja sigui pels canvis curriculars que comenteu i/o alguna modificació en el sistema ‘aprenentatge (classes no presencials, etc.).

  2. Javier

    Llavors ens esperem a rebre per part vostre una comunicació ofcial als pares, respecte com queda finalment el tema dels llibres, correcte?

  3. Susana

    Com podem saber les dates en les que s´han de retornar el llibres del curs passat a Iddink? Cada d´any és a principis de Juliol però aquest any, almenys nosaltres, no hem rebut cap correu informant de les dates.