Participem del Pla local de seguretat

L’institut Montpedrós, juntament amb els centres educatius públics del municipi i altres ens, participa a la diagnosi del Pla local de seguretat, volent sumar i fer xarxa, com un dels agents implicats en la millora de la convivència, el civisme i la seguretat del nostre poble. Totes i tots som Santa Coloma de Cervelló.