INTRODUCCIÓ DE DADES DE L’ALUMNAT NOU 2017-18

PER A L’ALUMNAT ADMÈS:

Cliqueu damunt el curs de què us matriculeu i empleneu el qüestionari que apareixerà seguint les instruccions de dalt de la pantalla. Un cop fet aquest pas, haureu de passar per les oficines amb la documentació necessària per a la matrícula

NOMÉS HA D’INTRODUIR-HI LES SEVES DADES L’ALUMNAT NOU ADMÈS i L’ALUMNAT ADMÈS PROCEDENT DEL PFI

Els que ja heu estat alumnes de l’Institut Lacetània i ja esteu donats d’alta a la plataforma Clickedu, no heu d’emplenar el formulari. Confirmeu i/o canvieu les vostres dades personals en el moment de tramitar la matrícula i porteu, emplenat i signat, el document de veracitat de dades i política de privacitat (en la documentació de matrícula).

BATXILLERAT i CURS D’INCORPORACIÓ A CFGS

  1r Batxillerat         2n Batxillerat     Curs d’incorporació a CFGS 

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ 

1r Gestió administrativa 2n Gestió administrativa
1r Electromecànica de vehicles automòbils  2n Electromecànica de vehicles automòbils 
1r Instal·lacions elèctriques i automàtiques  2n Instal·lacions elèctriques i automàtiques 
1r Instal·lacions de telecomunicacions 2n Instal·lacions de telecomunicacions
1r Mecanització 2n Mecanització
1r Manteniment electromecànic 2n Manteniment electromecànic
1r Sistemes microinformàtics i xarxes 2n Sistemes microinformàtics i xarxes

 

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

1r Administració i finances  2n Administració i finances 
1r Projectes d’edificació (cliqueu a 2n curs) 2n Projectes d’edificació
1r Automatització i robòtica industrial   2n Automatització i robòtica industrial  
1r Disseny en fabricació mecànica 2n Disseny en fabricació mecànica
  2n Programació de la producció en fabr. mec.   
1r Administració de sistemes informàtics en la xarxa 2n Administració de sistemes informàtics en la xarxa
  2n Desenvolupament d’aplicacions web
 1r Manteniment electrònic (dual) 2n Mecatrònica industrial