Servei de Reconeixement acadèmic de l’experiència laboral (SARE)

Clicant aquí accedirà al llistat definitiu d’admesos al Servei de Reconeixement de l’experiència laboral (2a. conv.).

Aquest servei permet reconèixer l’experiència professional assolida al món laboral amb equivalències d’Unitats Formatives dels currículums de Formació Professional.